Xpay Mobi

Xpaymobi, là phần ứng dụng được chạy trên những máy điện thoại phổ thông đời thấp có truy nhập GPRS, quý khách hàng có thể download tại địa chỉ http://g-pro.mobi/xpay.jar

XPay