Ban Giám Đốc

1. Giám đốc điều hành – Nguyễn Văn Vũ

Ông Nguyễn Văn Vũ là một trong những người đầu tiên tham gia vào thị trường phân phối và thanh toán điện tử, đặc biệt là mã cào trả tước… Tốt nghiệp cử nhân CNTT năm 2005, Ông Vũ dấn thân vào thị trường viễn thông, cũng như dịch vụ giá trị gia tăng,.. Sau nhiều năm làm việc Ông nhận thấy tiềm năng và đam mê thương mại điện tử, thanh toán điện tử nên Ông và một số động nghiệp khác chuyển hướng sang nghiên cứu lĩnh vực trên, và thành lập ra hệ thống thanh toán điện tử TDIC.

2. Giám đốc Kỹ Thuật & phát triển sản phẩm – Hà Duy Long

Ông Hà Duy Long tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin trường Đại học Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 1999. Ông đã từng tham gia hoạt động trong Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin (Elcom) – năm 1999-2005; phụ trách hệ thống, giải pháp phần mềm viễn thông, đến cuối năm 2005, với tiếng gọi dịch vụ nội dung số( GTGT), Ông trở thành giám đốc phát triển phầm mềm cũng như giải pháp game với các đầu số 8xxx, đầu năm 2009 Ông trở thành giám đốc phát triển sản phẩm của XPAY, Ông cũng là người đồng sáng lập chính ra mạng thanh toán XPAY.

3. Ngoài ra còn rất nhiều vị trí quan trọng khác.

XPay